Nepali Child by Elisenda Vila

Elisenda Vila, Nepali Child, 2013
Oil on canvas, 73 x 60cm
£900